Τιμοκατάλογος

Προκατασκευασμένοι οικίσκοι πολλαπλών χρήσεων, σε ανταγωνιστικές τιμές.
Ιδανική σχέση ποιότητας τιμής!

Containers - Οικίσκοι - Γραφεία εργοταξίων

Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικές τιμές για τα γραφεία και τους οικίσκους μας:


Διάσταση Τιμή
2,5μ.*3μ. 2.400€
2,5μ.*4μ. 2.700€
2,5μ.*5μ. 3.150€
2,5μ.*6μ. 3.450€
 
Στις τιμές περιλαμβάνονται:
- 1 πόρτα
- 1 παράθυρο
- Δάπεδο PVC
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
- Φ.Π.Α. 24%
- Μεταφορά στο χώρο σας
- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση από 150 έως 250€

Containers – Οικίσκοι – Γραφεία εργοταξίων

Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικές τιμές για τα γραφεία και τους οικίσκους μας:


Διάσταση Τιμή
2,5μ.*3μ. 2.400€
2,5μ.*4μ. 2.700€
2,5μ.*5μ. 3.150€
2,5μ.*6μ. 3.450€
 
Στις τιμές περιλαμβάνονται:
- 1 πόρτα
- 1 παράθυρο
- Δάπεδο PVC
 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
- Φ.Π.Α. 24%
- Μεταφορά στο χώρο σας
- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση από 150 έως 250€

Φυλάκια-Θυρωρεία Κτιρίων/Σκοπιές

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές τιμές για τα φυλάκιά μας:


Διάσταση Τιμή
1,5μ.*1,5μ. 1.400€
2μ.*2μ. 1.700€
 
Στις τιμές περιλαμβάνονται:
- 1 πόρτα
- 1 παράθυρο
- Δάπεδο PVC
 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
- Φ.Π.Α. 24%
- Μεταφορά στο χώρο σας
- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση από 150 έως 250€

Φυλάκια-Θυρωρεία Κτιρίων/Σκοπιές

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές τιμές για τα φυλάκιά μας:


Διάσταση Τιμή
1,5μ.*1,5μ. 1400€
2μ.*2μ. 1700€
 
Στις τιμές περιλαμβάνονται:
- 1 πόρτα
- 1 παράθυρο
- Δάπεδο PVC
 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
- Φ.Π.Α. 24%
- Μεταφορά στο χώρο σας
- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση από 150 έως 250€

Αποθήκες Πάνελ

Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικές τιμές για τις αποθήκες μας:


Διάσταση Τιμή (υ: 2μ.) Τιμή (υ: 2,25μ.)
2μ.*2μ. 1080€   1150€
2,5μ.*2,5μ. 1.330€ 1440€
3μ.*3μ. 1.630€ 1.750€
3μ.*4μ. 1.920€ 2070€
3μ.*5μ 2230€ 2400€
    *Οι τιμές αναφέρονται αντίστοιχα σε κατασκευή ύψους 2 μέτρων και 2,25 μέτρων.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
- Φ.Π.Α. 24%
- Προσθήκη παραθύρου
- Πάτωμα
- Τοποθέτηση ή έξοδα αποστολής στο χώρο σας

Αποθήκες Πάνελ

Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικές τιμές για τις αποθήκες μας:


Διάσταση Τιμή (υ: 2μ.) Τιμή (υ: 2,25μ.)
2μ.*2μ. 1080€  1150€
2,5μ.*2,5μ. 1.3300€ 1.440€
3μ.*3μ. 1.630€ 1.750€
3μ.*4μ. 1.920€ 2070€
3μ.*5μ 2230€ 2400€
    *Οι τιμές αναφέρονται αντίστοιχα σε κατασκευή ύψους 2 μέτρων και 2,25 μέτρων.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
- Φ.Π.Α. 24%
- Προσθήκη παραθύρου
- Πάτωμα
- Τοποθέτηση ή έξοδα αποστολής στο χώρο σας